Λογότυπο Εταιρίας

Η εταιρεία μας ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών της Έγκριτος Group και υποστηρίζει μηχανογραφικά το σύνολο των εφαρμογών της σε πλήθος Οργανισμών από τη στιγμή της αναγνώρισης της ανάγκης για την εγκατάσταση λογισμικού  έως και την οργάνωση των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.

  • Εγκατάσταση & συντήρηση λειτουργικών συστημάτων.
  • Έλεγχος, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των συστημάτων, βελτίωση της απόδοσης
  • Εγκαταστάσεις και πλήρης παραμετροποίηση των εφαρμογών πληροφορικής.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για εξειδικευμένες απαιτήσεις.
  • Εγκαταστάσεις αναβαθμισμένων εκδόσεων, έλεγχος και επιπλέον παραμετροποίηση των συστημάτων. Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Απομακρυσμένη διαχείριση, τακτικές επισκέψεις και άμεση ανταπόκριση με επιτόπου παρουσία.
  • Τακτικός έλεγχος των συστημάτων και εργασίες λήψης, αποστολής, αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρμογών. Συντήρηση των εφαρμογών – έλεγχος των δεδομένων και αποτελεσμάτων, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων.
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε όλα τα θέματα πληροφορικής και ειδικότερα επί των εφαρμογών. Συμβουλευτική κάλυψη σε θέματα οργάνωσης της διαχείρισης των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.
  • Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη για το Διπλογραφικό, εθνικές βάσεις, Μισθοδοσία κ.τ.λ.
  • Προσαρμογή ενδιάμεσων βάσεων και συστημάτων για υπηρεσίες διαδικτύου.  Δημιουργία, υποστήριξη και εικαστικές παρεμβάσεις websites.
  • Υλοποίηση δικτυακών πυλών (portal), διαδικασίες διαδικτύου (web services, workflow, διατραπεζικά συστήματα ενημερώσεων κτλ).