Λογότυπο Εταιρίας

Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων σε θέματα που άπτονται της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας

Συγκεκριμένα παρέχουμε  συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις σε καίριους τομείς , όπως :

  • Διπλογραφικού
  • Δημόσιας Λογιστικής
  • Προμηθειών
  • Εσόδων
  • Μισθοδοσίας
  • Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
  • Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  • Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας

Και σχεδόν σε κάθε τομέα που αφορά στα οικονομικά θέματα, έχοντας δίπλα μας έμπειρους και
καταξιωμένους ανθρώπους.

Η  e-Μέντωρ solutions  διαθέτει την εμπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις και

τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.