Λογότυπο Εταιρίας

Υπηρεσίες

Μηχανογραφικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών της Έγκριτος Group και υποστηρίζει μηχανογραφικά το σύνολο των εφαρμογών της σε πλήθος Οργανισμών από τη στιγμή της αναγνώρισης της ανάγκης για την εγκατάσταση λογισμικού  έως και την οργάνωση των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Εγκατάσταση & συντήρηση λειτουργικών συστημάτων. Έλεγχος, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των συστημάτων, βελτίωση […]

Λογιστικές Υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων

Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της Δ.Ο.Μ.Υ. Α.Ε. στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής Φορέα του Δημοσίου (ΟΤΑ  Α’ & Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ κτλ) Λογιστικές Υπηρεσίες Αναλυτικά: Απογραφές, προσαρμογή Λογιστικών σχεδίων, έλεγχος  εγγραφών, συμφωνίες λογαριασμών, Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης. Αναλυτική […]

Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων σε θέματα που άπτονται της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας Συγκεκριμένα παρέχουμε  συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις σε καίριους τομείς , όπως : Διπλογραφικού Δημόσιας Λογιστικής Προμηθειών Εσόδων Μισθοδοσίας Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Και σχεδόν σε κάθε τομέα που […]

Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες

Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων. Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών. Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων. Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων. Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών. Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων. Προτάσεις […]

Λογιστικές Υπηρεσίες Ιδιωτικού τομέα

Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της e Μέντωρ solutions ΙΚΕ στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής οργανισμού και επιχείρησης. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης Κοστολόγηση […]