Λογότυπο Εταιρίας

Οι Άνθρωποί μας

Η Ομάδα μας

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πιο σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης και με την εμπειρία τους μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς κεντρικής Διοίκησης κ.λ.π.). Σημαντικό μας πλεονέκτημα , οι ηθικές αξίες που διέπουν το σύνολο των συνεργατών μας και αποτελούν βασικό στοιχείο για την ένταξή τους στην ομάδα μας. Η φερεγγυότητα, η εχεμύθεια μας αλλά και τα ανεπτυγμένα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας μας, διασφαλίζουν το απόρρητο των εργασιών μας. Καθημερινή μας επιδίωξη είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους υποστηρίζουμε σε όποια τους προσπάθειά, σε ένα ευµετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο οποίο απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και µεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Γιώργος Δόλγυρας

Διεύθυνση Λογιστικής και Συμβουλευτικής

Θανάσης Δόλγυρας

Διευθύνων Σύμβουλος

Νίκος Γκαλογιάννης

Γενικός Διευθυντης

Ελένη Καλαφάτη

Διεύθυνση Πληροφορικής

Γιώργος Γασπαρινάτος

Διεύθυνση Πληροφορικής

Κων/νος Γεωργαράς

Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής

Μαρία Γεωργιάδου

Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής

Λυσιώβας Δημήτρης

Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής

Βάκκας Σπύρος

Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής

Ελένη Μέγα

Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής

Σταυρούλα Ζηργιώτη

Οικονομοτεχνική Σύμβουλος - Λογίστρια

Δήμητρα Θώδου

Οικονομοτεχνική Σύμβουλος - Λογίστρια

Βασιλεία Δόλγυρα

Οικονομοτεχνική Σύμβουλος - Λογίστρια

Εσύ

Στείλε το Βιογραφικό σου