Λογότυπο Εταιρίας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΔΟΜΥ A.E. είναι επιχείρηση κάλυψης αναγκών μηχανοργάνωσης και οικονομοτεχνικής υποστήριξης και απευθύνεται αποκλειστικά σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η ΔΟΜΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007, με έδρα τον Βόλο, ενώ ανήκει στο δίκτυο συνεργαζομένων εταιριών ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. που έχει έδρα στην Αθήνα. Ο όμιλος καλύπτει τους δημόσιους φορείς με εξειδικευμένα στελέχη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε περισσότερους από 90 ΟΤΑ και 200 Νομικά Πρόσωπα & επιχειρήσεις. Στελέχη του ομίλου δραστηριοποιουνται πάνω από 20 χρόνια στον χώρο. Σκοπός της εταιρίας είναι η μηχανοργάνωση και υποστήριξη των υποδομών σε συστήματα πληροφορικής, η οργάνωση των υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες απαιτήσεις και η πλήρης λειτουργία του Οικονομικού Διαχειριστικού συστήματος (Δημόσια – Γενική – Αναλυτική Λογιστική). Τα στελέχη υποστηρίζουν επί σειρά ετών όλες τις μηχανογραφικές εφαρμογές για ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της εταιρίας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., με επί τόπου παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή απομακρυσμένη διαχείριση και άμεση ανταπόκριση. Ως άριστος γνώστης του αντικειμένου, έχει ιδιαίτερη ευχέρεια κάλυψης οποιασδήποτε συμβουλευτικής ή μελετητικής ανάγκης του κάθε οργανισμού, όπως η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας δημοτικών επιχειρήσεων, η πιστοποίηση διαδικασιών του φορέα κ.τ.λ.